ทัวร์กรุ๊ปเล็กฮ่องกง - 3วัน2คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP HONG KONG LANDMARK
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : วัดแชกงหมิว-วิคตอเรียพีค-วัดหวังต้าเซียน-หมู่บ้านนองปิง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 65,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 50,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  4-6 SEP 2020  จองทัวร์นี้
  • 65,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 50,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)