ทัวร์กรุ๊ปเล็กยุโรปตะวันออก เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย - 9วัน6คืน
SMALL GROUP EUROPE GREAT ROMANTIC 9D6N GERMANY - CZECH - AUSTRIA
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ร็อทเทนเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก-คาโลวี่ วารี-ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ-กรุงเวียนนา
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 275,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 50,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 275,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)