ทัวร์กรุ๊ปเล็กไต้หวัน ไทเป-เกาสง - 5วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN TAIPEI-KAOHSIUNG
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ไทเป-ซีเหมินติง-ไทเป101-วัดหลงซาน-เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ-สวนสนุกอีด้าเวิลด์-เกาสง
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 89,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 89,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)