3.ทัวร์เกาหลี PREMIUM KOREA AUTUMN SEORAKSAN - SEOUL - 5วัน3คืน
วันที่ : 22-26 OCT / 5-9 NOV / 12-16 NOV 2020
ฤดู : ใบไม้เปลี่ยนสี
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 72,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
นำท่านสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ ประเทศเกาหลีใต้กับช่วงฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี
เยือนอุทยานซอรัคซาน ความสวยงามท่ามกลางขุนเขา ถ่ายรูปใบไม้เปลี่ยนสีบนเกาะนามิ
เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ใบไม้เปลี่ยนสีในกรุงโซล ชมพิพิธภัณท์ถ้ำควังเมียง
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ฮงแด อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น พร้อมบริการและที่พักระดับสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  22-26 OCT 2020  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 66,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 86,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  5-9 NOV 2020  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 66,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 86,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  12-16 NOV 2020  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 66,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 86,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)