ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ปีนภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว - 4วัน3คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN FUJI CLIMBING
วันที่เดินทาง : 25-28 JUL / 8-11 AUG 2563
เส้นทาง : โตเกียว-เส้นทางปีนภูเขาไฟฟูจิ (เริ่มจากสถานนีที่ 5)
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 54,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  25-28 JUL 2020  จองทัวร์นี้
  • 54,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  8-11 AUG 2020  จองทัวร์นี้
  • 54,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)