ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ปีนภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว - 4วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SMJP2020-005
 • ประเทศ
  :  EXCLUSIVE SMALL GROUP
 • ระยะเวลา
  :  4วัน3คืน (-)
 • ระดับทัวร์
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN FUJI CLIMBING
วันที่เดินทาง : 25-28 JUL / 8-11 AUG 2563
เส้นทาง : โตเกียว-เส้นทางปีนภูเขาไฟฟูจิ (เริ่มจากสถานนีที่ 5)
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 54,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  25-28 JUL 2020  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 •  8-11 AUG 2020  จองทัวร์นี้
 • บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)