ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โออิตะ-คุมาโมโต้-เฮ้าเทนบอซ-เทนจิน - 6วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SMJP2020-006
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ SMALL GROUP ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6วัน4คืน (-)
 • ระดับทัวร์
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM KYUSHU NATURAL
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โออิตะ-คุมาโมโต้-เฮ้าเทนบอซ-เทนจิน
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
 • 65,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)