ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เน้นแช่ออนเซ็น - 6วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN BEST ONSEN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ไซตามะ-มัตสึโมะโต้-เกโระ-กุโจ-อาราชิยาม่า
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 75,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)