ทัวร์กรุ๊ปเล็กรัสเซีย มอสโคว-ซาร์กอรฺ์ส - 6วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP AMAZING MOSCOW - ZAGORSK
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : มอสโคว-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-รถไฟใต้ดิน-ล่องเรือ DINNER-ซาร์กอร์ส-พิพิธภัณฑ์อวกาศ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 109,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 109,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)