ทัวร์กรุ๊ปเล็กภูฏาน - 5วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP CULTURAL OF BHUTAN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ทิมพู-ปูนาคา-วัดตั๊กซัง-พาโร
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 108,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 20,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 108,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)