ทัวร์กรุ๊ปเล็กพม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี - 2วัน1คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP YANGON BUDDHISM
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 11,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 5,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 11,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)