ทัวร์กรุ๊ปเล็กเกาหลี โซล - 5วัน3คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP KOREA SEOUL YOUR STYLE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : อินชอน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-หมู่บ้านเทพนิยาย-ย่านฮงแด-มหาวิทยาลัยอีฮวา-สวนฮานึล
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 67,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 67,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)