ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน หลานโจว-ตุนหวง - 6วัน5คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA SILK ROAD LANZHOU-DUNHUANG
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองหลานโจว-เมืองจางเย่-ภูเขาสายรุ้ง-เมืองเจียยวี่กวาน-เมืองตุนหวง-เนินทรายหมิงซงซาน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 109,800 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 109,800 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)