ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน แชงกรีล่า-ลี่เจียง - 6วัน5คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA FANTASTIC OF HIGHLAND SHANGRI LA-LIJIANG
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองลี่เจียง-เขาหิมะมังกรหยก-เมืองโบราณลี่เจียง-เมืองจงเตียน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 99,800 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 99,800 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)