ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน ฉงชิ่ง-อู่หลง - 5วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA CHONGQING-WULONG CITY AND NATURAL
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองฉงชิ่ง-เมืองอู่หลง-อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์-เมืองต้าจู๋
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 76,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 76,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)