ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ซีอาน - 7วัน5คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA HISTORIC ZHENGZHOU-LUOYANG-XI'AN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองเจิ้งโจว-วัดเส้าหลิน-เมืองลั่วหยาง-เมืองหลิงเป่า-ซีอาน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 79,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 79,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)