ทัวร์กรุ๊ปเล็กนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ - 7วัน5คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP IMPRESSION NEW ZEALAND NORTH
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โอ๊คแลนด์-เมืองมาทามาทา-เมืองโรโตรัว-เมืองเทาโป
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 179,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 179,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)