ทัวร์กรุ๊ปเล็กยุโรป โครเอเชีย - 9วัน6คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP SCENIC OF CROATIA
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : กรุงซาเกรบ- เมืองริเยกา-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ-เมืองโทรเกียร-เมืองสปลิท- เมืองดูบรอฟนิค-เมืองมอสตาร์
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 199,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 50,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 199,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)