ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว-ดิสนีย์แลนด์-ภูเขาไฟฟูจิ - 5วัน3คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN TOKYO THEME PARK
เส้นทาง : ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว ดิสนีย์แลนด์- โตเกียว ดิสนีย์ซี
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 39,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •   จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 20,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)