ทัวร์กรุ๊ปเล็กแอฟริกาใต้ เคปทาวน์-โจฮันเนสเบิร์ก - 10วัน 7คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SMAF2020-001
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ SMALL GROUP เส้นทางอื่นๆ
 • ระยะเวลา
  :  10วัน 7คืน (-)
 • ระดับทัวร์
EXCLUSIVE SMALL GROUP EXPLORING GRAND SOUTH AFRICA
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : กรุงพริทอเรีย-THE LOST CITY- โจฮันเนสเบิร์ก-ซาฟารี-เคปทาวน์-นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมือง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 245,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
 • 245,500 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)