ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน เฟิ่งหวง-จางเจียเจี้ย - 4วัน3คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA FENGHUANG - ZHANGJIAJIE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองฟู๋หรงเจิ้น-เมืองฟ่งหวง-เขาเทียนจื่อซาน-แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย-ถ้ำประตูสวรรค์
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 69,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)