ทัวร์กรุ๊ปเล็กไต้หวัน ไทเป-ทาโรโกะ - 5วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN TAIPEI-TOROKO
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : หนานโถว-เมืองฮวาเหลียน-ทาโรโกะจอร์จ-ซีเหมินติง-อุทยานเหย่หลิ่ว
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 59,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)