ทัวร์กรุ๊ปเล็กนิวซีแลนด์ เกาะใต้ - 8วัน6คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP ABSOLUTELY NEW ZEALAND SOUTH
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองไคร์ชเชิร์ช-เมืองโฮกิติกิ-วานากา
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 189,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 189,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)