ทัวร์กรุ๊ปเล็กเกาหลี โซล-สกี - 5วัน3คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP HAPPINESS SEOUL SKI
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เกาะนามิ- SKI RESORT -คลองชองกเยชอน-ถนนอินซาดง-พระราชวังเคียงบ๊กกุง-ตลาดเมียงดง-N โซลทาวเวอร
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 69,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 20,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)