ทัวร์กรุ๊ปเล็กเกาหลี ปูซาน-โซล - 6วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP BUSAN-SEOUL
วันที่เดินทาง : 8-13 , 21-26 FEB / 6-11 , 13-18 MAR 2020
เส้นทาง : ปูซาน-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-ปูซานทาวเวอร์-ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด-ชายหาด Gwangalli-โซล-คลองชองกเยชอน-พระราชวังเคียงบ๊กกุง-หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน-
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 89,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 20,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 89,900 บาท/ท่าน เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี