ทัวร์กรุ๊ปเล็กไต้หวัน ไทเป-อาลีซาน - 5วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN ALISHAN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง-ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ไทเป
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 74,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 20,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 74,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)