ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน ปักกิ่ง-กู่เป่ย - 5วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP GORGEOUS BEIJING-GUBEI
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองจี้เสี้ยน-เมืองกู่เป่ยสุ่ยเจิ้น-ก าแพงเมืองจีน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน- หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 59,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 20,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 20,000 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)