ทัวร์กรุ๊ปเล็กยุโรป ฟินแลนด์ - 7วัน5คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP GREAT EXPERIENCE FINLAND
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองปอร์โว-เมืองเคมิ-เรือตัดน้าแข็ง-หมู่บ้านซานตาคลอส-ขับขี่สโนว์โมบิล-ฟาร์มสุนัขฮัสกี-นอนกลาสอิกลู
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 169,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 50,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 169,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)