ทัวร์กรุ๊ปเล็กยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ - 7วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP GRAND SWITZERLAND
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ซูริค-กรุงเบิร์น-โลซานน์-เวเว่ย-มองเทรอซ์ -อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น-สไตน์อัมไรน์
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 169,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 50,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 169,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)