EXCLUSIVE SMALL GROUP ENCHANTED TURKEY - 8วัน5คืน
รูปแบบการเดินทาง : กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 128,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าอาหาร)
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ชมความงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมเส้นแบ่งเขตทวีป ช่องแคปบอสฟอรัส
เยือนนครใต้ดินที่หาดูที่อื่นไม่ได้ ท่องเที่ยวเมืองอันตัลยาเมืองริเวียร่าแห่งตุรกี
ตื่นตากับความสวยงามของปราสาทปุยฝ้ายและมนเสน่ห์แห่งคัปปาโดเกีย ดินแดนมรดกโลก
เสิร์ฟความอร่อยพร้อมคัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

  •  กำหนดวันเดินทางเอง 8 วัน 5 คืน  จองทัวร์นี้
  • 135,900 บาท/ท่าน จำนวนผู้เดินทาง 2-3 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 74,900 บาท/ท่าน จำนวนผู้เดินทาง 6-7 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 89,900 บาท/ท่าน จำนวนผู้เดินทาง 4-5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)