1.ทัวร์ตุรกี ENCHANTED TURKEY - 8วัน5คืน
วันที่ : 11-18 FEB / 1-8 MAR / 24-31 MAR 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 59,800 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ชมความงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมเส้นแบ่งเขตทวีป ช่องแคปบอสฟอรัส
เยือนนครใต้ดินที่หาดูที่อื่นไม่ได้ ท่องเที่ยวเมืองอันตัลยาเมืองริเวียร่าแห่งตุรกี
ตื่นตากับความสวยงามของปราสาทปุยฝ้ายและมนเสน่ห์แห่งคัปปาโดเกีย ดินแดนมรดกโลก
เสิร์ฟความอร่อยพร้อมคัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  14-21 JAN 2019  จองทัวร์นี้
 • 59,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหาร)
 • 57,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่1ท่าน(ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 55,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 53,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า6ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 74,800 บาท/ท่าน พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 •  26 JAN - 2 FEB 2019  จองทัวร์นี้
 • 59,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหาร)
 • 57,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่1ท่าน(ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 55,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 74,800 บาท/ท่าน พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 53,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า6ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 •  11-18 FEB 2019  จองทัวร์นี้
 • 59,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหาร)
 • 57,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่1ท่าน(ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 55,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 53,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า6ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 74,800 บาท/ท่าน พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 •  1-8 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 59,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหาร)
 • 57,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่1ท่าน(ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 55,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 53,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า6ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 74,800 บาท/ท่าน พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 •  24-31 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 59,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหาร)
 • 57,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่1ท่าน(ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 55,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 53,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า6ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่มีเตียง (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)
 • 74,800 บาท/ท่าน พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ (ไม่รวมตั๋วและอาหาร)