ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN TAIPEI-KAOHSIUNG - 5วัน4คืน
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ชมไฮไลท์สำคัญ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
พร้อมแช่น้ำแร่ ชมวิวพร้อมทานอาหารบนตึกไทเป 01 สนุกสนานเพลิดเพลินกับอีด้าเวิลด์
ช้อปปิ้งซีเหมินติงและซินจูเจียง แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยของไต้หวัน อิ่มอร่อยอาหารพื้นเมือง
พร้อมที่พักและการบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ในแบบอิมเมจฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-15 APR 2020  จองทัวร์นี้
  • 75,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 98,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)