ตัวอย่างทัวร์เวียดนาม DELUXE VIETNAM DANANG-HOI'AN-BANA HILL - 4วัน3คืน
ท่องเที่ยวประเทศเวียดนามตอนกลาง ท่องเที่ยวเมืองมรดกทางวัฒนธรรม ดานัง-ฮอยอัน
เที่ยวชมแหล่งไฮไลท์ของสองเมือง สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ เมืองฝรั่งเศสท่ามกลางขุนเขา ชมความสวยงามพร้อมสนุกกับกิจกรรม
บริการอาหารท้องถิ่นหลากเมนู พร้อมที่พักและบริการแสนพิเศษเฉพาะคุณ แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13-16 APR 2020  จองทัวร์นี้
  • 44,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 43,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 42,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 41,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 53,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)