ทัวร์ยุโรป PREMIUM EUROPE FRANCE-SWISS - 8วัน5คืน
วันที่เดินทาง : 9-16 ก.ค. 2565
ฤดู : ใบไม้ผลิ-ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : ท่านละ 179,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
เที่ยวฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ พรีเมี่ยม สนุกสนานกับกิจกรรมเครื่องเล่นดิสนีย์แลนด์
เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ชมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เดินทางสะดวกสบาย พร้อมที่พัก อาหารและบริการสุดประทับใจ...

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30 APR - 7 MAY 2022  จองทัวร์นี้
 • 179,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 171,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 163,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 155,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 209,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  14-21 MAY 2022  จองทัวร์นี้
 • 179,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 171,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 163,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 155,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 209,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  29 MAY - 9 JUN 2022  จองทัวร์นี้
 • 179,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 171,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 163,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 155,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 209,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9-16 JUL 2022  จองทัวร์นี้
 • 179,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 171,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 163,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 155,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 209,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)