ตัวอย่างทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN HERITAGE&NATURAL - 5D3N
ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติแต่งแต้มเส้นทาง พร้อมฉากหลังของสถาปัตยกรรมอันล้ำค่ำ
เยี่ยมชมมรดกโลกชิราคาว่า ทาคายาม่า สัมผัสวิถีชาวบ้านตลาดเช้าทาคายาม่า
ชมความงามปราสาทอีกามัตสึโมโต้ ตื่นตากับภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งโกเท็มบ่ะ เอ้าท์เล็ต
ไหว้พระวัดอาซากุส่ะ สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก และบริการอาหารเมนูพิเศษ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  21-25 FEB 2020  จองทัวร์นี้
 • 74,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 72,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 89,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  24-28 MAR 2020  จองทัวร์นี้
 • 74,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 72,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 89,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)