ตัวอย่างทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING GOLDEN ROUTE (OSAKA-TOKYO) - 6วัน4คืน
นำท่านท่องเที่ยวชมดอกไม้นานาพันธุ์ สนุกสนานกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชิมอาหารรสเลิศตลาดคุโรมง
ขอพรหลวงพ่อโตวัดโทไดจิ ชมดอกซากุระ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ สวนอุเอโนะ
สัมผัสมหานครโตเกียว พร้อมชมผลไม้สดจากไร่ ช้อปปิ้งย่านดัง ชินไซบาชิ ชินจูกุ โกเทมบ่ะ เอ้าท์เล็ต
สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  24-29 MAR 2020  จองทัวร์นี้
 • 99,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 97,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 95,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 93,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 119,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  3-8 APR 2020  จองทัวร์นี้
 • 99,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 97,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 95,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 93,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 119,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)