ตัวอย่างทัวร์ยุโรป ROMANTIC OF FLORA - 10วัน7คืน
ขอนำท่านท่องเที่ยวพักผ่อนในเส้นทางที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งฤดูใบไม้ผลิ เบลเยี่ยม-เนเธอแลนด์-เยอรมนี
นำท่านชมความสวยงามของทุ่งทิวลิป ณ เคอเคนฮอฟ ตื่นตากับ หมู่บ้านกังหันลม หมู่บ้านไร้ถนนกีร์ธูน
เยือนอัมสเตอร์ดัมส์ “ดินแดนแผ่นดินต่ำ” ล่องเรือกระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ เยือนเมืองไฮเดลแบร์ก
เมืองวูร์ซเบิร์ก ช๊อปปิ้ง ณ แฟรงก์เฟิร์ต บินตรงสะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารและการบริการที่คุณประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  3-11 APR 2020  จองทัวร์นี้
 • 165,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 157,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 149,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 193,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  10-18 APR 2020  จองทัวร์นี้
 • 165,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 157,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 149,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 193,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  27 APR - 7 MAY 2020  จองทัวร์นี้
 • 165,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 157,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 149,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 193,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)