ตัวอย่างทัวร์เกาหลี SEOUL CHERRY BLOSSOM - 5วัน3คืน
ขอนำท่านสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ ประเทศเกาหลีใต้ กับช่วงเทศกาล CHERRY BLOSSOM
เยือนหุบเขาศิลปะโพชอน ชมความอลังการของดวงไฟนับพันดวงที่ส่องประกาย HERB ISLAND
สนุกสนานกับเครื่องเล่นภายในสวนสนุก LOTTE WORLD เพลิดเพลินไปกับแหล่งช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง ฮงแด
อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารท้องถิ่นหลากหลายเมนู พร้อมการบริการและที่พักระดับ DELUXE CLASS

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  9-13 APR 2020  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 65,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 82,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)