ตัวอย่างทัวร์จีน CELEBRATE BEIJING-HARBIN - 6วัน5คืน
อิมเมจฮอลิเดย์ ขอนำท่านเยือนประเทศมหาอำนาจ ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กง
ตระการตากับกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
ตะลุยเมืองหนาวฮาร์บิ้น ชมสีสันเทศกาล HARBIN ICE AND SNOW FESTIVAL
ร่วมกิจกรรมสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเล่นสกี ช้อปปิ้งจุใจ พร้อมบริการแสนพิเศษ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง