ตัวอย่างทัวร์ยุโรป THE GREAT OF UK. (ENGLAND-SCOTLAND) - 9D6N
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านเยือนสหราชอาณาจักร ENGLAND-WALES-SCOTLAND
เยือนเมืองเลสเตอร์ ชมสนามฟุตบอล KING POWER เมืองยอร์ค เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์
ชมความสวยงามของ อุทยานแห่งชาตินอร์ททัมเบอร์แลนด์ เยือนเอดินเบิร์ก เมืองหลวง SCOTLAND
เยือนถนนแห่งความคลาสสิค OXFORD STREET หลงไหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมหานครลอนดอน

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  10-18 APR 2020  จองทัวร์นี้
  • 175,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 167,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 159,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 151,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 204,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)