ตัวอย่างทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE GRAND FRANCE - 7วัน5คืน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ ฝรั่งเศส
ชมความยิ่งใหญ่มหาวิหารกลางน้ำ มงต์แซงต์มิแชล ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ เยือนมหานครปารีส
ชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิค เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินระดับโลก
พร้อมที่พัก อาหารและการบริการสุดประทับใจอิมเมจ ฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-17 APR 2020  จองทัวร์นี้
  • 149,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 141,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 133,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 125,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 174,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)