1.PREMIUM KOREA CHERRY BLOSSOM FESTIVAL (ปิดกรุ๊ป) - 5วัน3คืน
เดือน : 14-18 เมษายน 2566
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 79,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ชมความสวยงานของดอกซากุระที่บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ
ชมความสวยงามถ้ำควังเมียง ร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ เรลไบค์
เยือนหมู่บ้านบุกซอนฮันอก ชมความสวยงามของพระราชวังชางด๊อกกุง
สนุกสนานกับเครื่องเล่นภายในสวนสนุก EVERLAND
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14-18 เมษายน 2566  จองทัวร์นี้
  • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 77,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 75,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 91,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)