ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน IMPRESSION TAIWAN ALISHAN - 5D4N
นำท่านสู่ไต้หวันต้อนรับปีใหม่ 2020 ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักผ่อนแช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป101 นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานอาลีซาน
อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อของไต้หวัน และบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน
ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  28 DEC 2019 - 1 JAN 2020  จองทัวร์นี้
  • 74,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 72,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 100,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)