ตัวอย่างทัวร์เกาหลี ROMANTIC KOREA BUSAN 5D3N - 5วัน3คืน
นำท่านสู่เมืองปูซาน เกาหลีใต้ กับหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน เกาะออยุคโด อุทยานยงดูซาน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดแฮดงยงกุกซา เยี่ยมชม APEC HOUSE สัมผัสบรรยากาศชายหาดควังกาลี
ช้ปปิ้งจุใจตลาดนัมโพดง สัมผัสประสบการณ์กระเช้าลอยฟ้า โคบุ๊คซอน ตลาดปลาจุนกัง และ BIFF STREET
ชมความงามของวัดเบียวเมียวซา เลือกซื้อสินค้า SEOMYEON FIRST STREET พร้อมบริการระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  26-30 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 61,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 52,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 73,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9-13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 61,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 52,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 73,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  12-16 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 61,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 52,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 73,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  11-15 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 61,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 52,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 73,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)