ตัวอย่างทัวร์แอฟริกา EXPLORING GRAND SOUTH AFRICA - 8วัน5คืน
เปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยว สู่ดินแดนที่หลายคนใฝ่ฝัน“แอฟริกาใต้” หลากหลายวัฒนธรรม
ผสมผสานความงดงามได้อย่างลงตัว สนุกกับกิจกรรม GAME DRIVE ที่จะพาท่านไปล่าเหล่า บิ๊ก 5 หรือ
เจ้ายักษ์ทั้ง 5 แห่งผืนป่า ตื่นตา ทุกความบันเทิงถูกรวบรวมอยู่ภายในอาณาจักรแห่งนี้ SUN CITY
อร่อยกับอาหารหลากเมนู หลายบรรยากาศ คัดสรรที่พักที่ได้ระดับ และพรั่งพร้อมด้วยความสะดวกสบาย

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  30 DEC - 6 JAN 2020  จองทัวร์นี้
  • 159,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 157,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 155,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 153,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 181,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)