ตัวอย่างทัวร์จอร์เจีย GORGEOUS GEORGIA - 7วัน4คืน
วันเดินทาง : สามารถระบุได้เอง ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-15 องศา
ราคา : กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เดินทางชมความมหัศจรรย์แห่งดินแดนสองทวีป ประเทศจอร์เจีย
ดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์เส้นทางสายไหม
ชมความงามเทือกเขาคอเคซัส ชมเมืองมรดกโลก มหาวิหารที่มีความสำคัญทางศาสนา
และประวัติศาสตร์ ชมเมืองถ้ำเก่าแก่อดีตอาณาจักรที่รุ่งเรือง

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง