ตัวอย่างทัวร์ญี่ปุ่น LET'S CELEBRATE IN KYUSHU - 7วัน5คืน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะใต้แห่งแดนอาทิตย์อุทัย
ถ่ายภาพและดื่มกาแฟสตาร์บัคสาขาดาไซฟุ - ชมความงดงามหมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์ เทน บอช
ชมหมู่บ้านยูฟุอิน ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ
ช้อปปิ้งย่านเทนจิน สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการพรีเมียม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง