ตัวอย่างทัวร์จีน GORGEOUS WINTER BEIJING-GUBEI - 5วัน4คืน
อิมเมจฮอลิเดย์ ขอนำท่านท่องเที่ยวดินแดนมังกร กับเส้นทางสุดคลาสสิค ปักกิ่ง-กู่เป่ย
เยือนกู่เป่ย สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำ นั่งกระเช้าขึ้นชมกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ
ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง เสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  25-29 MAR 2020  จองทัวร์นี้
  • 62,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 76,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)