ตัวอย่างทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE NEW YEAR BUSAN-SEOUL - 6วัน4คืน
ขอนำท่านท่องเที่ยวสัมผัสความหนาวดินแดนโสมขาว กับช่วงวันหยุดเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2020
เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ 2 เมือง ปูซาน-โซล ชมวัดดังปูซาน หมู่บ้านคัมชอน BIFF SQUARE
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล ชมหมู่บ้านบุกซอนฮันอก พระราชวังเคียงบ๊กกุง พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ช้อปปิ้งย่านดัง ตลาดเมียงดง กาโรซูกิลและฮงแด เสิร์ฟท่านด้วยเมนูอาหารสไตล์ท้องถิ่น แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  27 DEC - 1 JAN 2020  จองทัวร์นี้
  • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 76,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 97,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)