ตัวอย่างทัวร์เกาหลี PREMIUM NEW YEAR SEOUL SKI - 5วัน3คืน
ท่องเที่ยวสัมผัสความหนาวดินแดนโสมขาว กับช่วงวันหยุดเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2020
ล่องเรือสู่เกาะนามิ ชมสวนดอกไม้กับเทศกาลประดับไฟยามเย็น สนุกสนามกับการเล่นสกีหิมะ
ชมไฮไลท์กรุงโซล พระราชวังเคียงบ๊กกุง บุกชอนฮันอก ขึ้นชมวิวบน N SEOUL TOWER
ช้อปปิ้งย่านดังเมียงดง เสิร์ฟท่านด้วยเมนูอาหารสไตล์ท้องถิ่น พร้อมที่พักและบริการระดับพรีเมียม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  1-5 JAN 2020  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 65,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 81,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)