ตัวอย่างทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE GRAND ITALY - 10วัน 7คืน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษเยือนกรุงโรม
น้ำพุเทรวี่ นครวาติกัน ทัสคานี เซียนน่า ฟลอเร้นท์ เส้นทางสุดโรแมนติก อิตาเลียนริเวียร่า
ความผสมผสานลงตัวกับสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิค ซิงเคว เทเร่ ปอร์โตชิโน่ ชิร์มิโอเน่ มิลาน
เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินระดับโลก พร้อมที่พัก อาหารและการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  1-10 DEC 2019  จองทัวร์นี้
 • 175,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 167,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 158,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 149,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 213,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  24 DEC 2019 - 2 JAN 2020  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 177,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 168,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 159,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 48,000 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)